FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज

वार्षिक नगर विकास योजना 078/079

७८/७९ PDF icon book 78.79.pdf

अा व २०७५/७६ का स्वीकृत कार्यक्रम तथा योजना

७५/७६ PDF icon bhimad municipality FY 2075_76 programs.pdf

भिमाद नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ PDF icon १आ.व.२०७७.७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

भिमाद नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको आ.व. २०७७.७८ बजेट वक्तव्य.pdf

वार्षिक नगर विकास योजना 077/078

७७/७८ PDF icon वार्षिक नगर विकास योजना 2077.pdf

आठौ नगर सभावाट पारित योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ PDF icon 11.2077-10-21.pdf

भिमाद नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ PDF icon बजेट वक्तव्य आ.व. २०७८.७९.pdf

भिमाद नगर पालिकाको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८.७९.pdf

वार्षिक नगर विकास योजना आर्थिक वर्ष 2076/077

७६/७७ PDF icon book2076-77.pdf

भिमाद नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम

७४/७५ PDF icon final bajet niti 2075 76.pdf